Η τεχνολογία της ψηφιοποίησης έχει καθιερώσει μια σειρά από τεχνικές εκφράσεις, που αποτελούν συχνά νεολογισμούς, ελλειπτικούς τρόπους έκφρασης ή και συντομογραφίες, των οποίων τόσο η απόδοση στη γλώσσα μας όσο και η κατανόηση δεν είναι δεδομένες.

Για το σκοπό αυτό, θεωρήσαμε σκόπιμο να εντάξουμε στο νέο περιβάλλον του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Βιβλίου, ένα ερμηνευτικό Γλωσσάρι Όρων, από τα αγγλικά προς τα ελληνικά.

Το περιεχόμενο του Γλωσσαρίου είναι δυναμικό, δηλ. εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους όρους και το περιεχόμενό του προσαρμόζεται στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς. Οι όροι που παρουσιάζουμε αποτελούν μια πρώτη καταγραφή όσων χρησιμοποιούνται συχνότερα σε κείμενα και ειδήσεις που αναφέρονται σε ζητήματα του ψηφιακού βιβλίου. Με κανέναν τρόπο δεν εξαντλούν το θέμα.

Είμαστε, επομένως, στη διάθεσή σας για απορίες, παρατηρήσεις και σχόλια για τον εμπλουτισμό του Γλωσσαρίου αυτού, με όρους που θα επεξεργαστεί η ομάδα μας για να συμπληρώσει το περιεχόμενό του.


enAgency model ελΜέθοδος "πρακτόρευσης" (Η λιανική τιμή του βιβλίου ορίζεται από τον εκδότη)


Σε μια επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ ενός παραγωγού και ενός διανομέα ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με τη "μέθοδο πρακτόρευσης" (Agency model), είναι ο εκδότης αυτός που καθορίζει τη λιανική τιμή πώλησης του βιβλίου και ο βιβλιοπώλης εισπράττει ένα προκαθορισμένο ποσοστό επί της τιμής αυτής, σε αντίθεση με το "μοντέλο χονδρικής" (Wholesale ή Reseller model), στο οποίο ο βιβλιοπώλης καθορίζει την τιμή λιανικής πώλησης.

Under the agency model the publisher maintains control of pricing and the bookseller takes a commission, whereas in the reseller model the bookseller has full control of pricing.

enApp ελΕφαρμογή


Συντόμευση της λέξης "application" (εφαρμογή) ή πρόγραμμα. Ενώ στο παρελθόν η λέξη "app" χρησιμοποιείτο από τους τεχνικούς όταν ήθελαν να αναφερθούν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, σήμερα χρησιμοποιείται συνήθως σε προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί για λειτουργικά συστήματα φορητών συσκευών. Μια εφαρμογή (app) για βιβλία ή μια εφαρμογή για ψηφιακά βιβλία (e-book) είναι ένα ψηφιακό βιβλίο προσφερόμενο σαν εφαρμογή έτσι ώστε να παρέχει διάφορες δυνατότητες (κίνηση, αλληλεπίδραση) που δεν είναι διαθέσιμες στους τρέχοντες αναγνώστες ψηφιακών βιβλίων (e-book readers). Σε μερικές περιπτώσεις, μια εφαρμογή ψηφιακού βιβλίου δημιουργείται μόνο και μόνο για να παρέχει ένα άλλο κανάλι πώλησης και δεν προσφέρει περισσότερα περιεχόμενα ή περισσότερες δυνατότητες από την έκδοση του ψηφιακού βιβλίου.

Short for "application" or program. Formerly used by techies to refer to any program, today app more often refers to programs developed for mobile device OSes. A book app or e-book app is an e-book packaged as an application in order to provide capabilities (animation, interactivity) not available in current e-book readers. In some cases an e-book app is produced simply to provide another sales channel, and the app version provides no more content or capability than the e-book.

enBroadband content ελΕυρυζωνικό περιεχόμενο


Περιεχόμενο, εφαρμογές και υπηρεσίες, τα οποία προωθούν τη χρήση της ευρυζωνικής τεχνολογίας, όπως και την αποτελεσματικότητά της.

Content, applications and services, which will promote engagement with and the effective use of broadband technology.

enCharacter set ελΣειρά (ή σύνολο ) χαρακτήρων


Ένα XML έγγραφο πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο μία σειρά (σύνολο) χαρακτήρων και αυτή η σειρά θα πρέπει να δηλώνεται στην αρχή του εγγράφου. Στην πραγματικότητα, αν βγούμε για λίγο έξω από το πλαίσιο της XML, ένα απλό αρχείο κειμένου οποιουδήποτε τύπου μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο ένα σύνολο χαρακτήρων. Το πιο απλό σύνολο χαρακτήρων είναι το ASCII, το οποίο περιλαμβάνει μόνο 95 εκτυπώσιμους χαρακτήρες. Ένα άλλο συνηθισμένο σύνολο χαρακτήρων ονομάζεται Latin-1, το οποίο περιλαμβάνει 191 εκτυπώσιμους χαρακτήρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιπροσωπεύσει πλήρως τους χαρακτήρες από 26 γλώσσες. Το σύνολο Unicode καλύπτει τις περισσότερες γλώσσες. Το σύνολο UTF-8 είναι μια ποικιλία του Unicode.

An XML document must use only one character set, and that set should be declared at the beginning of the document. In fact, to step outside the context of XML for a moment, a single text file of any type may only use one character set. The most basic set is ASCII, which includes only 95 printable characters. Another common set is called Latin-1, which includes 191 printable characters and can fully represent 26 languages. Unicode covers most languages. UTF-8 is a flavor of Unicode.

enCloud computing ελΥπολογιστικό νέφος


Το "υπολογιστικό νέφος" (cloud computing) είναι η χρήση υπολογιστικών υπηρεσιών που βρίσκονται στο Internet, με τέτοιο τρόπο, ώστε κοινόχρηστοι πόροι, λογισμικό, και πληροφορίες να γίνονται προσβάσιμοι από υπολογιστές και άλλες συσκευές, όποτε και εφόσον ζητηθούν (όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα ηλεκτρικό δίκτυο). Το υπολογιστικό νέφος αποτελεί μια φυσική εξέλιξη της υιοθέτησης της "εικονικοποίησης" (virtualization), της αρχιτεκτονικής της προσανατολισμένης στις υπηρεσίες και των υπολογιστικών βοηθημάτων. Οι καταναλωτές δεν ασχολούνται πλέον με τις λεπτομέρειες χρήσης ενός συστήματος και δεν χρειάζεται να έχουν εμπειρία χρήσης της συγκεκριμένης τεχνολογικής υποδομής, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη "στο νέφος" (δηλ. το Internet). Το υπολογιστικό νέφος περιγράφει ένα νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο, που περιλαμβάνει δυναμικά κλιμακούμενους πόρους, που συχνά δεν είναι παρά μόνο "εικονικοί" πόροι. Προέκυψε από την ευκολία πρόσβασης προς υπηρεσίες από απομακρυσμένες θέσεις, την οποία έκανε δυνατή το διαδίκτυο.

Cloud computing is Internet-based computing, whereby shared resources, software, and information are provided to computers and other devices on demand, as with the electricity grid. Cloud computing is a natural evolution of the widespread adoption of virtualization, Service-oriented architecture and utility computing. Details are abstracted from consumers, who no longer have need for expertise in, or control over, the technology infrastructure "in the cloud" that supports them. Cloud computing describes a new supplement, consumption, and delivery model for IT services based on the Internet, and it typically involves over-the-Internet provision of dynamically scalable and often virtualized resources. It is a byproduct and consequence of the ease-of-access to remote computing sites provided by the Internet.

enCollective rights management ελΣυλλογική διαχείριση δικαιωμάτων


Συχνά στην πράξη είναι ιδιαίτερα δυσχερές ως αδύνατο ο δημιουργός να προστατεύσει και να διαχειριστεί μεμονωμένα και ατομικά τα δικαιώματά του. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί συλλογικούς φορείς, τους λεγόμενους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, οι οποίοι είναι επιχειρηματικές οργανώσεις που σκοπό έχουν την προστασία μιας κατηγορίας δημιουργών (πχ. συνθετών, φωτογράφων, ζωγράφων κ.α.) ή δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων (πχ. ηθοποιών, τραγουδιστών κ.α.) και κυρίως τη διαχείριση των περιουσιακών τους δικαιωμάτων.

enContent ελΠεριεχόμενο


Όταν μιλάμε για περιεχόμενο εννοούμε κάτι περισσότερο από λέξεις και εικόνες τυπωμένες σε ένα βιβλίο, έντυπο ή ψηφιακό. Μπορεί να σημαίνει και άλλου είδους περιεχόμενο¸ όπως ήχο και βίντεο, βασικά και εμπλουτισμένα μετα-δεδομένα, όπως και κριτικές, ευρετήρια και βιβλιογραφίες, δυνατότητες προσθήκης περιεχομένων από άλλους συντάκτες και ακόμη, περιεχόμενα που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες, όπως σχόλια, εικόνες, βίντεο κ.λπ.

Content now means more than just the words and pictures that end up in a book, physical or digital. It can mean enhancements like audio and video; core and enriched metadata, like reviews, indexes and bibliographies; social reading and transmedia opportunities; and even user-created content like commentaries, fan fiction/art/videos, etc.

enCopyright ελΠνευματική ιδιοκτησία


Πνευματική ιδιοκτησία ονομάζεται το δικαίωμα που έχει ο δημιουργός ενός έργου του πνεύματος πάνω σε αυτό, δηλαδή το δικαίωμα που του δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει τη χρήση του έργου του. Πνευματική ιδιοκτησία ονομάζουμε επίσης το σύνολο των κανόνων, που ρυθμίζουν το δικαίωμα αυτό και που αποσκοπεί στην προστασία: α) των δημιουργών και β) των δικαιούχων των συγγενικών δικαιωμάτων. Βασικός νόμος που διέπει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο ν. 2121/1993 για την «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και άλλα πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ Α´ 25/1993), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

enDAM ελΔιαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου (Digital Asset Management)


Η διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου (digital asset management - DAM) αποτελείται από εργασίες διαχείρισης και από αποφάσεις σχετικές με την χρήση, σχολιασμό, κατηγοριοποίηση, αποθήκευση, ανάκληση και διανομή ψηφιακών πόρων. Μερικά δείγματα διαχείρισης πόρων πολυμέσων είναι οι ψηφιακές φωτογραφίες, τα κινούμενα σχέδια, τα βίντεο και η μουσική (μια υποκατηγορία του DAM).

Digital asset management (DAM) consists of management tasks and decisions surrounding the ingestion, annotation, cataloguing, storage, retrieval, and distribution of digital assets. Digital photographs, animations, videos, and music are samples of media asset management (a sub-category of DAM).

enDOI ελΑναγνωριστικό Ψηφιακού Αντικειμένου (Digital Object Identifier)


Αναγνωριστικό Ψηφιακού Αντικειμένου (Digital Object Identifier - DOI). Ένας μοναδικός κωδικός που καταχωρείται και συντηρείται από μια υπηρεσία σύνδεσης, όπως είναι η CrossRef (http://www.crossref.org). Ένα DOI μπορεί να δείχνει σ' οποιοδήποτε μέρος ενός ψηφιακού αντικειμένου, αλλά σε σχέση με τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-book), αναφέρει γενικά κείμενο σ' επίπεδο κεφαλαίου ή παραγράφου.

Digital Object Identifier. A unique id registered with and maintained by a linking service such as CrossRef (http://www.crossref.org). A DOI may point to any part of a digital object, but for e-books it typically references the text at the chapter or paragraph level.

enDRM ελΔιαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (Digital Rights Management)


Η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (digital rights management - DRM) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για τεχνολογίες ελέγχου πρόσβασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κατασκευαστές υλικού, εκδότες, κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και άτομα με σκοπό να περιορίσουν τη χρήση ψηφιακού περιεχομένου και συσκευών. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιαδήποτε τεχνολογία εμποδίζει τη χρήση ψηφιακών περιεχομένων που δεν επιθυμεί ή δεν επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν ο προμηθευτής των περιεχομένων. Ο όρος δεν αναφέρεται γενικά σε άλλες μορφές προστασίας αντιγράφων που μπορούν να παρακαμφθούν χωρίς τροποποίηση του αρχείου ή της συσκευής, όπως είναι οι σειριακοί αριθμοί ή τα αρχεία κλειδιών (keyfiles). Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε περιορισμούς που σχετίζονται με συγκεκριμένα στιγμιότυπα ψηφιακών εργασιών ή συσκευών.

Digital rights management (DRM) is a term for access control technologies that can be used by hardware manufacturers, publishers, copyright holders and individuals to limit the usage of digital content and devices. The term is used to describe any technology that inhibits uses of digital content not desired or intended by the content provider. The term does not generally refer to other forms of copy protection which can be circumvented without modifying the file or device, such as serial numbers or keyfiles. It can also refer to restrictions associated with specific instances of digital works or devices.

ene-book ελΨηφιακό βιβλίο


Ένα ψηφιακό βιβλίο (ή ηλεκτρονικό βιβλίο - e-book, ebook) είναι μια έκδοση σε ψηφιακή μορφή με κείμενο και εικόνες που παράγεται, δημοσιεύεται και διαβάζεται σε υπολογιστές ή άλλες ψηφιακές συσκευές". Τα ηλεκτρονικά βιβλία, που μερικές φορές είναι το αντίστοιχο ενός συμβατικού έντυπου βιβλίου, μπορούν επίσης να δημιουργηθούν εξ αρχής σε ψηφιακή μορφή. Το Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης (Oxford Dictionary of English) ορίζει το ηλεκτρονικό βιβλίο ως "μια ηλεκτρονική έκδοση ενός έντυπου βιβλίου", αλλά τα ηλεκτρονικά βιβλία μπορεί να υπάρχουν και ανεξάρτητα από ένα αντίστοιχο έντυπο βιβλίο. Τα ηλεκτρονικά βιβλία διαβάζονται συνήθως σε ειδικές συσκευές, που είναι γνωστές ως ηλεκτρονικοί αναγνώστες (e-reader) ή συσκευές ηλεκτρονικών βιβλίων (e-book devices). Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν προσωπικοί υπολογιστές και μερικά κινητά τηλέφωνα για την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων.

An electronic book (also e-book, ebook, digital book) is a text- and image-based publication in digital form produced on, published by, and readable on computers or other digital devices." Sometimes the equivalent of a conventional printed book, e-books can also be born digital. The Oxford Dictionary of English defines the e-book as "an electronic version of a printed book," but e-books can and do exist without any printed equivalent. E-books are usually read on dedicated hardware devices known as e-Readers or e-book devices. Personal computers and some cell phones can also be used to read e-books.

enEconomic and moral right ελΠεριουσιακό και ηθικό δικαίωμα


Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνει δύο κατηγορίες δικαιωμάτων: το περιουσιακό και το ηθικό δικαίωμα. Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει τη δυνατότητα στο δημιουργό να επωφεληθεί οικονομικά από την εκμετάλλευση του έργου του. Το ηθικό δικαίωμα αποδίδει την ιδιαίτερη φύση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς αποτυπώνει την προσωπική σχέση που συνδέει το δημιουργό με το έργο του.

ene-ink ελΗλεκτρονικό μελάνι


Το E Ink είναι ένας συγκεκριμένος ιδιοταγής τύπος ηλεκτρονικού χαρτιού που κατασκευάζεται από την E Ink Corporation, που ιδρύθηκε το 1997, η οποία βασίσθηκε σε μια έρευνα που ξεκίνησε στο MIT Media Lab. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο εμπορικά μόνο σε κλίμακα του γκρι (grayscale) και συνήθως χρησιμοποιείται σε φορητές συσκευές όπως σε ηλεκτρονικούς αναγνώστες (e-reader) και σε μικρότερο βαθμό, σε κινητά τηλέφωνα και ρολόγια.

E Ink is a specific proprietary type of electronic paper manufactured by E Ink Corporation, founded in 1997 based on research started at the MIT Media Lab. It is currently available commercially in grayscale only and is commonly used in mobile devices such as e-Readers and to a lesser extent mobile phones and watches.

enEnhanced or enriched or expanded e-book ελΕπαυξημένο (ή εμπλουτισμένο) ψηφιακό βιβλίο


Ένα e-book που περιλαμβάνει πρόσθετο υλικό εκτός από το κείμενο του βιβλίου (π.χ. συνέντευξη με το συντάκτη, βίντεο κλπ)

An e-book which includes extra material in addition to the text of the book (e.g. interview with the author)

ene-paper ελΗλεκτρονικό χαρτί


Το ηλεκτρονικό χαρτί (e-paper ή electronic ink display) είναι μια τεχνολογία οθονών που έχει σχεδιασθεί με τρόπο ώστε να μιμείται το συνηθισμένο μελάνι πάνω σε χαρτί. Αντίθετα από μια συμβατική επίπεδη οθόνη που φωτίζει από πίσω τα εικονοστοιχεία της, το ηλεκτρονικό χαρτί αντανακλά το φως όπως το συνηθισμένο χαρτί. Μπορεί να περιέχει κείμενο και εικόνες χωρίς όρια, χωρίς να καταναλίσκει ηλεκτρική ενέργεια, ενώ επιτρέπει την μεταγενέστερη αλλαγή της εικόνας.

Electronic paper, e-paper or electronic ink display is a display technology designed to mimic the appearance of ordinary ink on paper. Unlike a conventional flat panel display, which uses a backlight to illuminate its pixels, electronic paper reflects light like ordinary paper. It is capable of holding text and images indefinitely without drawing electricity, while allowing the image to be changed later.

enePUB ελePUB


Μια πρότυπη μορφή (format) ψηφιακών βιβλίων, που υποστηρίζεται από το International Digital Publishing Forum (IDPF http://www.idpf.org). Ο δικτυακός τόπος του IDPF αναφέρει: "το '.epub' επιτρέπει στους εκδότες να παράγουν και να διανέμουν ένα μόνο ψηφιακό αρχείο και να προσφέρουν στους καταναλωτές διαλειτουργικότητα μεταξύ λογισμικού/υλικού σε μη κρυπτογραφημένα ψηφιακά βιβλία αυτόματης σελιδοποίησης κατά το άνοιγμα (reflowable) και άλλες δημοσιεύσεις". Το ".epub" είναι η επέκταση των αρχείων μιας XML μορφής για reflowable ψηφιακά βιβλία και δημοσιεύσεις. Το ".epub" βασίζεται σε τρία ανοικτά πρότυπα, το Open Publication Structure (OPS), το Open Packaging Format (OPF) και το Open Container Format (OCF), που παράγεται από το IDPF. Το Open eBook Publication Structure ή "OEB", που δημιουργήθηκε αρχικά το 1999, είναι ο πρόδρομος του OPS.

A standard e-book format, supported by the International Digital Publishing Forum (IDPF http://www.idpf.org ). From the IDPF site: "'.epub' allows publishers to produce and send a single digital publication file through distribution and offers consumers interoperability between software/hardware for unencrypted reflowable digital books and other publications." ".epub" is the file extension of an XML format for reflowable digital books and publications. ".epub" is composed of three open standards, the Open Publication Structure (OPS), Open Packaging Format (OPF) and Open Container Format (OCF), produced by the IDPF. The Open eBook Publication Structure or "OEB", originally produced in 1999, is the precursor to OPS.

ene-reader ελΣυσκευή ψηφιακής ανάγνωσης (ηλεκτρονικός αναγνώστης)


Ένας αναγνώστης ψηφιακών βιβλίων, που ονομάζεται επίσης συσκευή ψηφιακής ανάγνωσης ή ηλεκτρονικός αναγνώστης, είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει σχεδιασθεί κυρίως για την ανάγνωση ψηφιακών βιβλίων και περιοδικών και χρησιμοποιεί την τεχνολογία e-ink για την εμφάνιση περιεχομένων στους αναγνώστες. Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτών των συσκευών είναι ότι είναι φορητές, ότι έχουν ευανάγνωστες οθόνες κάτω από δυνατό ηλιακό φως, και ότι οι μπαταρίες τους έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Οποιαδήποτε συσκευή PDA (Personal Digital Assistant - Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός), που μπορεί να εμφανίσει κείμενο σε μια οθόνη, μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως αναγνώστης ψηφιακών βιβλίων, αλλά χωρίς τα πλεονεκτήματα μιας οθόνης e-ink (electronic ink).

An e-book reader, also called an e-book device or e-reader, is an electronic device that is designed primarily for the purpose of reading digital books and periodicals and uses e-ink technology to display content to readers. The main advantages of these devices are portability, readability of their screens in bright sunlight, and long battery life. Any Personal Digital Assistant (PDA) capable of displaying text on a screen is also capable of being an e-book reader, but without the advantages of an electronic ink display.

enGoogle books ελGoogle books


Στις 6 Δεκεμβρίου η Google ξεκίνησε τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της βιβλιοπωλείου στις ΗΠΑ με την ονομασία Google eBookstore, καθώς επίσης και τον κόμβο Google eBooks, που παρέχει πρόσβαση, σύμφωνα με την εταιρεία, σε περισσότερους από 3 εκ. δωρεάν τίτλους ψηφιακών βιβλίων και σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες τίτλους προς πώληση. [Η εμπορική ονομασία Google Editions δεν θα χρησιμοποιείται πλέον, καθώς η υπηρεσία αυτή αφορά μόνο την αμερικανική επικράτεια]. Το βιβλιοπωλείο συνεργάζεται με τα λειτουργικά συστήματα Android (Google) και OS (Apple)-που υποστηρίζει τις συσκευές iPhone, iPod, iPad και αρκετούς e-readers.

enGTIN-13 ελGTIN-13


Ο Διεθνής Κωδικός Μονάδων Εμπορίας (Global Trade Item Number - GTIN) είναι ένα προσδιοριστικό για εμπορικά προϊόντα και αναπτύχθηκε από την GS1 (που αποτελούσε προηγουμένως το EAN International και Uniform Code Council) Τέτοια προσδιοριστικά χρησιμοποιούνται για αναζήτηση πληροφοριών προϊόντων σε μια βάση δεδομένων (συνήθως, εισάγοντας τον αριθμό μέσω ενός σαρωτή γραμμωτού κώδικα [bar code] που υπάρχει σε ένα προϊόν). Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να ανήκουν σε μια εταιρεία εμπορίας, σ' έναν κατασκευαστή, σ' ένα συλλέκτη, σ' έναν ερευνητή, ή σε μια άλλη οντότητα. Η μοναδικότητα και η καθολικότητα του αναγνωριστικού είναι πολύ χρήσιμα στοιχεία όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε αντιστοιχίες προϊόντων μεταξύ διαφορετικών βάσεων, ειδικά όταν αυτές οι βάσεις δεδομένων βρίσκονται σε διαφορετικούς οργανισμούς.

Global Trade Item Number (GTIN) is an identifier for trade items developed by GS1 (comprising the former EAN International and Uniform Code Council). Such identifiers are used to look up product information in a database (often by inputting the number through a bar code scanner pointed at an actual product) which may belong to a retailer, manufacturer, collector, researcher, or other entity. The uniqueness and universality of the identifier is useful in establishing which product in one database corresponds to which product in another database, especially across organizational boundaries.

enHTML ελHTML


Η HTML, που είναι ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language (Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου), είναι η κυρίαρχη γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται στις ιστοσελίδες. Μια γλώσσα σήμανσης είναι ένα σύνολο από ετικέτες σήμανσης (tag), και η HTML χρησιμοποιεί τέτοιες ετικέτες σήμανσης για τη μορφοποίηση των ιστοσελίδων.

HTML, which stands for HyperText Markup Language, is the predominant markup language for web pages. A markup language is a set of markup tags, and HTML uses markup tags to describe web pages.

enhttp ελhttp


Το Hypertext Transfer Protocol (http - πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου) είναι ένα πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογής (Application Layer) για κατανεμημένα, συνεργατικά συστήματα πληροφοριών υπερμέσων.

The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is an Application Layer protocol for distributed, collaborative, hypermedia information systems.

enInteractivity ελΔιαδραστικότητα


Η διαδραστικότητα είναι η δυνατότητα ενός υπολογιστικού συστήματος να κάνει αποδεκτές τις εισροές (inputs) που λαμβάνει από τους χρήστες του. Ένα διαδραστικό e-book είναι ένα βιβλίο που συνδυάζει οποιαδήποτε μορφή εμφάνισης περιεχομένων (εκτύπωση, Web, δίσκους, βίντεο, ήχο, κ.λπ.) και επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τα περιεχόμενά του.

interactivity is the ability of a computer system to accept input from a human. An interactive e-book is one that combines any format (print, web, disc, video, audio, etc.) that allow users to interact with its content.

enInternet and Copyright ελΔιαδίκτυο και πνευματική ιδιοκτησία


Απαραίτητο εργαλείο για την πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ο υπολογιστής. Για να λειτουργήσει ο υπολογιστής χρειάζεται κάποιο πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, γνωστό και ως λογισμικό. Το λογισμικό είναι ένα σύνολο οδηγιών (πρόγραμμα) σε μια γλώσσα που καταλαβαίνει ο υπολογιστής. Η ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων απαιτεί ομαδική δημιουργική προσπάθεια προγραμματιστών, συγγραφέων και σχεδιαστών. Όταν προστατεύονται αυτά τα προγράμματα από την πνευματική ιδιοκτησία, δεν επιτρέπονται τα παράνομα αντίγραφά τους (ή το «κατέβασμα» τέτοιων προγραμμάτων από το διαδίκτυο). Ανάλογη προστασία απολαμβάνει και κάθε άλλο πνευματικό έργο (π.χ. μουσική, φωτογραφία, λογοτεχνικό κείμενο), που βρίσκεται στο διαδίκτυο. Έτσι, δεν επιτρέπεται να «κατεβάσουμε» μουσική ή να χρησιμοποιήσουμε κομμάτια από γραπτά κείμενα και φωτογραφίες, που βρίσκονται στο διαδίκτυο, εάν ο δημιουργός τους δεν το επιτρέπει.

enInteroperability ελΔιαλειτουργικότητα


Η δυνατότητα του λογισμικού και του υλικού διαφορετικών υπολογιστών, διαφορετικών προμηθευτών, να μοιράζεται μεταδεδομένα από e-books. Γενικά ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για την περιγραφή της δυνατότητας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ διαφορετικά αναπτυγμένων συστημάτων, όπου τα διάφορα αυτά συστήματα μπορούν να κατανοήσουν τη μορφή, τη σημασία, και επίσης την ποιότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται.

The ability of software and hardware on different machines from different vendors to share metadata on e-books. The term used to describe the ability to meaningfully exchange information among separately developed systems, where the separate systems are able to understand the format, meaning, and also the quality of the information being exchanged

enISBN ελISBN


Ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (International Standard Book Number - ISBN) είναι ένα μοναδικό αριθμητικό προσδιοριστικό των εμπορικών βιβλίων που βασίζεται στον 9-ψήφιο κώδικα Standard Book Numbering (SBN), ο οποίος δημιουργήθηκε από τον Gordon Foster, τώρα Emeritus Professor Statistics στο Trinity College, στο Δουβλίνο, για τα βιβλιοπωλεία και χαρτοπωλεία του W.H. Smith το 1966. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, το ISBN περιέχει 13 ψηφία, μία μορφή που είναι συμβατή με τον γραμμικό κώδικα EAN-13.

The International Standard Book Number (ISBN) is a unique numeric commercial book identifier based upon the 9-digit Standard Book Numbering (SBN) code created by Gordon Foster, now Emeritus Professor of Statistics at Trinity College, Dublin, for the booksellers and stationers W.H. Smith and others in 1966.Since 1 January 2007, ISBNs have contained 13 digits, a format that is compatible with Bookland EAN-13s .

enISTC ελISTC


Το σύστημα International Standard Text Code (ISTC – διεθνής κώδικας πρότυπου κειμένου) είναι ένα καθολικό σύστημα προσδιορισμού για εργασίες κειμένου. Προορίζεται κυρίως για χρήση από εκδότες, βιβλιογραφικές υπηρεσίες, εταιρείες πώλησης και ργανισμούς διαχείρισης δικαιωμάτων. Κάθε ISTC είναι ένας μοναδικός "αριθμός" που δίνεται σε μια εργασία κειμένου από ένα κεντρικό σύστημα καταχώρισης, όταν εισάγεται στο σύστημα ένα μοναδικό σύνολο πληροφοριών για αυτή την εργασία, γνωστό ως "αρχείο μεταδεδομένων" (metadata record). Εάν έχει ήδη καταχωρηθεί μια άλλη, ίδια εγγραφή μεταδεδομένων (ίσως, στην περίπτωση μια εργασίας χωρίς πνευματικά δικαιώματα, που έχει δοθεί και από έναν άλλο εκδότη), το σύστημα θα υποθέσει ότι το νέο ISTC αίτημα αναφέρεται στην ίδια εργασία και θα εξάγει το ISTC της ίδιας (ή σχεδόν ίδιας) εγγραφής μεταδεδομένων που υπάρχει ήδη στο σύστημα. http://www.istc-international.org/html/all_about_istc.aspx

The International Standard Text Code (ISTC) system is a global identification system for textual works. It is primarily intended for use by publishers, bibliographic services, retailers, libraries and rights management agencies. Each ISTC is a unique “number” assigned by a centralised registration system to a textual work, when a unique set of information about that work, known as a “metadata record”, is entered into the system. If another, identical metadata record has already been registered (perhaps, in the case of an out of copyright work, by another publisher), the system will assume the new ISTC request refers to the same work and will output the ISTC of the identical (or nearly identical) metadata record already held on the system. http://www.istc-international.org/html/all_about_istc.aspx

enlibreka! ελlibreka!


Η μεγαλύτερη πλατφόρμα για τα e-book στη Γερμανία. Διευθύνεται από την εταιρεία MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH, που ανήκει στην Ένωση Γερμανών Βιβλιοπωλών (Börsenverein des Deutschen Buchhandels). Η “Libreka” δίνει τη δυνατότητα τόσο για απευθείας αγορά ηλεκτρονικών βιβλίων, όσο και την επιλογή ανάγνωσης ψηφιακών κειμένων. Διαθέτει περισσότερες από 50 εκ. ψηφιοποιημένες σελίδες, από 1.300 εκδοτικούς οίκους, περισσότερα από 123.000 ψηφιοποιημένα βιβλία με εκτεταμένες δυνατότητες αναζήτησης και 23.000 τίτλους e-books προς πώληση (στοιχεία Απριλίου 2010)

libreka! ist die große E-Book-Plattform für den deutschsprachigen Raum - mit einem umfassenden Leistungsangebot, das von der Information über die Möglichkeit zum Reinlesen in Bücher bis zum Kauf von E-Books und gedruckten Büchern reicht. 123.000+ Bücher aus über 1.300 Verlagen mit über 50+ Millionen Buchseiten stehen für die Suche im kompletten Text zur Verfügung und 23.000+ E-Books zum Kauf bereit. Wer als Leser Bücher sucht, ist bei libreka! an der richtigen Adresse.

enMetadata ελΜετα-δεδομένα


Τα μετα-δεδομένα (metadata) ορίζονται αόριστα ως δεδομένα σχετικά με δεδομένα. Τα μετα-δεδομένα βρίσκονταν συνήθως σε καταλόγους καρτών (καρτοθήκες) των βιβλιοθηκών και σήμερα χρησιμοποιούνται συνήθως για να περιγράψουν τρεις πτυχές των ψηφιακών εγγράφων και δεδομένων: 1) ορισμός, 2) δομή και 3) διαχείριση. Με την περιγραφή των περιεχομένων και του πλαισίου των δεδομένων αρχείων, η ποιότητα των αρχικών δεδομένων/αρχείων έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Για παράδειγμα, μια ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει μεταδεδομένα που καθορίζουν σε ποια γλώσσα είναι γραμμένη, ποια εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για να τη δημιουργήσουν και πού μπορεί να πάει κάποιος για να μάθει περισσότερα για αυτό το θέμα, επιτρέποντας έτσι στα προγράμματα ανάγνωσης ιστοσελίδων (browser) να βελτιώνουν αυτόματα την περιήγηση των χρηστών.

Metadata is loosely defined as data about data. Metadata is traditionally found in the card catalogues of libraries and is today commonly used to describe three aspects of digital documents and data: 1) definition, 2) structure and 3) administration. By describing the contents and context of data files, the quality of the original data/files is greatly increased. For example, a webpage may include metadata specifying what language it's written in, what tools were used to create it, and where to go for more on the subject, allowing browsers to automatically improve the experience of users.

enMultiple communication channels ελΠολλαπλά κανάλια επικοινωνίας


enOAI-PMH ελOAI-PMH


Το OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting - Πρωτόκολλο της Αρχής Ανοιχτών Αρχείων για τη Συγκομιδή Μετα-δεδομένων) είναι ένα πρωτόκολλο που έχει αναπτυχθεί από το Open Archives Initiative. Χρησιμοποιείται για να συλλέγει τις περιγραφές μεταδεδομένων των εγγραφών ενός αρχείου έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν υπηρεσίες που να χρησιμοποιούν μεταδεδομένα από πολλά αρχεία. Μια εφαρμογή OAI-PMH πρέπει να υποστηρίζει την αναπαράσταση των μεταδεδομένων στο πρότυπο Dublin Core, αλλά μπορεί επίσης να υποστηρίζει και άλλες αναπαραστάσεις. Το πρωτόκολλο συνήθως αναφέρεται ως OAI Protocol.

OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) is a protocol developed by the Open Archives Initiative. It is used to harvest (or collect) the metadata descriptions of the records in an archive so that services can be built using metadata from many archives. An implementation of OAI-PMH must support representing metadata in Dublin Core, but may also support additional representations.The protocol is usually just referred to as the OAI Protocol.

enOASIS ελOASIS


Το Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS - Οργανισμός Προώθησης Προτύπων Δομημένων Πληροφοριών) είναι μια παγκόσμια κοινοπραξία που καθοδηγεί την ανάπτυξη, τη σύγκλιση και την υιοθέτηση προτύπων ηλεκτρονικού εμπορίου και Web υπηρεσιών. Τα μέλη της κοινοπραξίας, που έχουν την έδρα της στις ΗΠΑ, αποφασίζουν πώς και ποια εργασία θα αναλάβουν μέσω μιας ανοικτής, δημοκρατικής διαδικασίας. [ Αναλαμβάνονται τεχνικές εργασίες στις ακόλουθες κατηγορίες: Web Services (Web υπηρεσίες), e-Commerce (ηλεκτρονικό εμπόριο), Security (ασφάλεια), Law & Government (νόμοι & κυβέρνηση), Supply Chain (αλυσίδα ανεφοδιασμού), Computing Management (διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων), Application Focus (εστίαση εφαρμογών), Document-Centric (έγγραφο-κεντρικές υπηρεσίες), XML Processing (επεξεργασία XML), Conformance/Interop (συμμόρφωση/διαλειτουργικότητα) και Industry Domains (τομείς της βιομηχανίας).

The Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) is a global consortium that drives the development, convergence and adoption of e-business and web service standards. With its headquarters in the USA, members of the consortium decide how and what work is undertaken through an open, democratic process.[1]Technical work is carried out under the following categories: Web Services, e-Commerce, Security, Law & Government, Supply Chain, Computing Management, Application Focus, Document-Centric, XML Processing, Conformance/Interop, and Industry Domains.

enOCR ελOCR


Η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (Optical Character Recognition, ή απλώς OCR), είναι η μηχανική ή η ηλεκτρονική μετατροπή σαρωμένων εικόνων χειρόγραφων, δακτυλογραφημένων ή έντυπων κειμένων σε κωδικοποιημένο ψηφιακό κείμενο. Χρησιμοποιείται ευρέως για να μετατρέπει βιβλία και έγγραφα σε ηλεκτρονικά αρχεία, για μηχανογράφηση ενός συστήματος αρχειοθέτησης ενός γραφείου, ή για δημοσίευση κειμένου σε έναν δικτυακό τόπο. Με το OCR μπορείτε να επεξεργασθείτε το κείμενο, να κάνετε αναζήτηση μιας λέξης ή φράσης, να το αποθηκεύσετε σε πιο συμπαγή μορφή, να εμφανίσετε ή να τυπώσετε ένα αντίγραφο χωρίς τις παραμορφώσεις της σάρωσης και να εφαρμόσετε διάφορες τεχνικές σ' αυτό, όπως αυτόματη μετάφραση, μετατροπή κειμένου σε ομιλία και εξόρυξη πληροφοριών από το κείμενο. Το OCR αποτελεί ένα πεδίο έρευνας σε σχέση με την αναγνώριση μοτίβων, την τεχνητή νοημοσύνη και την "όραση" των υπολογιστών.

Optical Character Recognition, usually abbreviated to OCR, is the mechanical or electronic translation of scanned images of handwritten, typewritten or printed text into machine-encoded text. It is widely used to convert books and documents into electronic files, to computerize a record-keeping system in an office, or to publish the text on a website. OCR makes it possible to edit the text, search for a word or phrase, store it more compactly, display or print a copy free of scanning artifacts, and apply techniques such as machine translation, text-to-speech and text mining to it. OCR is a field of research in pattern recognition, artificial intelligence and computer vision.

enONIX ελONIX


Ένα XML πρότυπο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή μεταδεδομένων βιβλίων, που υποστηρίζεται από τον οργανισμό EDItEUR (http://www.editeur.org).

An XML standard for the electronic exchange of book product metadata, maintained by EDItEUR (http://www.editeur.org).

enOpen access ελΑνοιχτή πρόσβαση


Η ανοικτή πρόσβαση (Οpen Αccess - OA) αναφέρεται στην απεριόριστη online πρόσβαση σε άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά. Το Open Access υπάρχει σε δύο μορφές, Gratis και Libre: Το Gratis OA είναι μια online πρόσβαση χωρίς κόστος, ενώ το Libre OA προσφέρει κάποια πρόσθετα δικαιώματα χρήσης. Τα ανοικτά περιεχόμενα(open content) είναι παρόμοια με την ανοικτή πρόσβαση, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν το δικαίωμα να μπορεί να γίνει επεξεργασία της εργασίας, ενώ στην ακαδημαϊκή έκδοση είναι συνηθισμένο να διατηρούνται άθικτα τα περιεχόμενα ενός άρθρου και να σχετίζονται μ' έναν σταθερό συγγραφέα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άδειες Creative Commons για να καθορισθούν τα δικαιώματα χρήσης. Η έννοια του Open Access μπορεί να επεκταθεί σε αντικείμενα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και σε πόρους που παρέχονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Open access (OA) refers to unrestricted online access to articles published in scholarly journals. Open Access comes in two forms, Gratis versus Libre: Gratis OA is no-cost online access, while Libre OA offers some additional usage rights. Open content is similar to OA, but usually includes the right to modify the work, whereas in scholarly publishing it is usual to keep an article's content intact and to associate it with a fixed author. Creative Commons licenses can be used to specify usage rights. The Open Access idea can be extended to the learning objects and resources provided in e-learning.

enOpen source ελΜοντέλο λογισμικού ανοικτού κώδικα


Ένα μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού, στο οποίο ο πηγαίος κώδικας για το λογισμικό δημοσιεύεται online για όποιον θέλει να το αναλύσει, να το ελέγξει και να το βελτιώσει. Όταν υπάρχει μια αρκετά ενεργή κοινότητα επαγγελματιών προγραμματιστών, τα σφάλματα και τα προβλήματα ασφάλειας που διαπιστώνονται διορθώνονται γρηγορότερα απ' ό,τι σε ένα ιδιοταγές λογισμικό. Το Linux είναι ένα παράδειγμα λογισμικού ανοικτού κώδικα.

A software development model in which the source code for the software is posted online for anyone to analyze, test, and improve. Given a sufficiently active community of professional programmers, bugs and security problems are discovered and fixed more quickly than in proprietary software. Linux is an example of open source software.

enPDF ελPDF


Μορφή φορητών εγγράφων (Portable Document Format). Η PDF μορφή, που αναπτύχθηκε από την Adobe και στο παρελθόν ήταν ιδιόκτητη, αποτελεί τώρα ένα ανοικτό πρότυπο.

Portable Document Format. Developed by Adobe, and formerly proprietary, PDF is now an open standard.

enPlatform for e-books ελΠλατφόρμα για ψηφιακά βιβλία


Ένα περιβάλλον λογισμικού, συνήθως επιχειρηματικό (business), για παροχή μιας υπηρεσίας ή προϊόντος, όπως ψηφιακά βιβλία. Δεν πρέπει να συγχέεται με το λειτουργικό σύστημα (OS) ή με το οικοσύστημα. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να μιλήσει για την "πλατφόρμα Kindle" και μ' αυτόν τον τρόπο να αναφέρεται σε όλο το λογισμικό που εμφανίζει βιβλία kindle, είτε είναι ένας αναγνώστης Kindle, είτε είναι ένα iPod, ή ένα PC. Σε αντίθεση, το "οικοσύστημα" Kindle θα περιελάμβανε επίσης τον προσωπικό λογαριασμό σας στο Amazon.com και τις συμφωνίες που έχει κάνει το Amazon με τους εκδότες.

A software environment, usually proprietary, for providing a service or product such as e-books. Not to be confused with OS or ecosystem. For example, one can speak of the "Kindle platform" and thereby refer to all the software that displays kindle books, whether it is on the Kindle Reader, and iPod, or a PC. By contrast, the Kindle "ecosystem" would also include your personal account on Amazon.com and the arrangements Amazon has made with publishers.

enPrint on demand (POD) ελEκτύπωση κατ' απαίτηση


Η εκτύπωση κατ' απαίτηση (print on demand - POD), που ονομάζεται μερικές φορές έκδοση κατ' απαίτηση, είναι μια τεχνολογία εκτύπωσης και επιχειρησιακών διαδικασιών κατά την οποία δεν τυπώνονται νέα αντίτυπα ενός βιβλίου (ή άλλου εγγράφου) έως ότου γίνει μια παραγγελία. Η "εκτύπωση κατ' απαίτηση" αναπτύχθηκε μετά την εμφάνιση της ψηφιακής εκτύπωσης επειδή ήταν οικονομικά ασύμφορο να τυπώνονται λίγα αντίτυπα μέσω της παραδοσιακής τεχνολογίας, όπως είναι η εκτύπωση όφσετ.

Print on demand (POD), sometimes called publish on demand, is a printing technology and business process in which new copies of a book (or other document) are not printed until an order has been received. "Print on Demand" developed only after digital printing began,[1] because it was not economical to print single copies using traditional printing technology such as letterpress and offset printing.

enRelated rights ελΣυγγενικά δικαιώματα


Τα συγγενικά δικαιώματα περιλαμβάνουν κάποιες εξουσίες, συναφείς με αυτές των δημιουργών, περιορίζονται όμως τόσο ως προς την έκτασή τους όσο και προς το περιεχόμενό τους. Συγγενικά δικαιώματα απολαμβάνουν: α) οι ερμηνευτές και οι εκτελεστές καλλιτέχνες (ηθοποιοί, τραγουδιστές, μουσικοί χορωδοί, χορευτές, καλλιτέχνες κουκλοθέατρου, θεάτρου σκιών κ.ά.) για την προστασία της ερμηνείας τους, β) οι παραγωγοί των υλικών φορέων ήχου ή/και εικόνας για την ηχογράφηση ή μαγνητοσκόπηση, στην οποία έχουν επενδύσει οικονομικά, γ) οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί για τις εκπομπές τους, δ) οι εκδότες του εντύπου για τη στοιχειοθεσία και τη σελιδοποίηση της έκδοσης, ε) εκείνοι που δημοσιεύουν αδημοσίευτα έργα δημιουργών που δεν βρίσκονται εν ζωή.

enSaaS ελSaaS


Το λογισμικό ως υπηρεσία (Software as a service - SaaS), που μερικές φορές ονομάζεται "λογισμικό κατ' απαίτηση", είναι ένα λογισμικό που εγκαθίσταται μέσω του Διαδικτύου ή/και εγκαθίσταται με τρόπο ώστε να εκτελείται πίσω από ένα τείχος προστασίας (firewall) σε ένα τοπικό δίκτυο ή σε έναν προσωπικό υπολογιστή. Με το SaaS, ένας προμηθευτής χορηγεί άδεια χρήσης μιας εφαρμογής σε πελάτες είτε ως μια υπηρεσία κατ' απαίτηση, είτε μέσω συνδρομής με τρόπο ώστε να γίνεται χρέωση ανάλογα με τη χρήση, ή χωρίς κόστος (κάτι που γίνεται όλο και περισσότερο). Αυτή η προσέγγιση στην παράδοση εφαρμογών αποτελεί μέρος του υπολογιστικού μοντέλου χρήσης, όπου όλη η τεχνολογία βρίσκεται στο "σύννεφο" και προσπελάζεται μέσω του Διαδικτύου ως υπηρεσία.

Software as a service (SaaS, typically pronounced [sæs]), sometimes referred to as "software on demand," is software that is deployed over the internet and/or is deployed to run behind a firewall on a local area network or personal computer. With SaaS, a provider licenses an application to customers either as a service on demand, through a subscription, in a "pay-as-you-go" model, or (increasingly) at no charge. This approach to application delivery is part of the utility computing model where all of the technology is in the "cloud" accessed over the Internet as a service.

enSocial Media ελΜέσα κοινωνικής δικτύωσης


Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κ.ά.) είναι ηλεκτρονικά ΜΜΕ που βοηθούν την κοινωνική συναναστροφή, χρησιμοποιώντας τεχνικές που είναι εύκολα χρησιμοποιήσιμες από τους χρήστες και με δυνατότητα κλιμάκωσής τους. Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν Web τεχνολογίες για να μετατρέπουν την επικοινωνία σε διαδραστικούς διαλόγους.

Social media are media for social interaction, using highly accessible and scalable publishing techniques. Social media uses web-based technologies to turn communication into interactive dialogues.

enTablet PC ελΠροσωπικός υπολογιστής ταμπλέτας


Ένας προσωπικός υπολογιστής ταμπλέτας (tablet PC), είναι ένας φορητός προσωπικός υπολογιστής που είναι εξοπλισμένος με οθόνη αφής ως βασικό σύστημα εισόδου και έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται και να κατέχεται από ένα άτομο. Ο όρος έγινε δημοφιλής όταν παρουσιάστηκε από τη Microsoft το 2001, αλλά ο όρος tablet PC κατέληξε να αναφέρεται σ' οποιαδήποτε συσκευή σε μέγεθος ταμπλέτας, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα με το οποίο λειτουργεί.

A tablet personal computer (tablet PC) is a portable personal computer equipped with a touchscreen as a primary input device[1] and designed to be operated and owned by an individual. The term was made popular as a concept presented by Microsoft in 2001, but tablet PCs now refer to any tablet-sized personal computer, regardless of the operating system.

enUnicode ελUnicode


Το σύνολο χαρακτήρων Unicode είχε ως στόχο να γίνει το απόλυτο σύνολο χαρακτήρων, καλύπτοντας χιλιάδες χαρακτήρες και τις περισσότερες γλώσσες. Το UTF-8 είναι ένα σύνολο χαρακτήρων Unicode που χρησιμοποιείται στην XML, εκτός και αν ορισθεί κάτι άλλο. Συνήθως καθορίζεται απλώς για λόγους σαφήνειας.

Intended to be the holy grail of character sets, covering thousands of characters and most language scripts. UTF-8 is a Unicode character set that is expected in XML unless otherwise specified. Often it is specified anyway for clarity.

enWatermarking ελΥδατογράφηση


Η ψηφιακή υδατογράφηση (digital watermarking) είναι η διαδικασία της ενσωμάτωσης πληροφοριών σε ένα ψηφιακό σήμα με τρόπο που να είναι δύσκολο να καταργηθούν. Το σήμα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ηχητικό, εικόνες, κείμενο ή βίντεο. Εάν αντιγραφεί το σήμα, τότε μεταφέρονται και οι πληροφορίες στο αντίγραφο. Ένα σήμα μπορεί να φέρει ταυτόχρονα διάφορα υδατογραφήματα.

Digital watermarking is the process of embedding information into a digital signal in a way that is difficult to remove. The signal may be audio, pictures or video, for example. If the signal is copied, then the information is also carried in the copy. A signal may carry several different watermarks at the same time.

enWorld Wide Web consortium (W3C) ελWorld Wide Web consortium (W3C)


Η κοινοπραξία World Wide Web (World Wide Web Consortium - W3C) είναι ο κύριος οργανισμός διεθνών προτύπων για το World Wide Web (που συντομεύεται σε WWW ή W3). Η κοινοπραξία, που ιδρύθηκε και διευθύνεται από τον Tim Berners-Lee, αποτελείται από μέλη οργανισμών που διαθέτουν προσωπικό πλήρους απασχόλησης με σκοπό να εργάζονται μαζί για την ανάπτυξη προτύπων για το World Wide Web. Από τις 8 Σεπτεμβρίου 2009, το World Wide Web Consortium (W3C) έχει 356 μέλη. Το W3C παρέχει επίσης εκπαίδευση, αναπτύσσει λογισμικό και λειτουργεί ως ένα ανοικτό φόρουμ για συζητήσεις σχετικά με το Web.

The World Wide Web Consortium (W3C) is the main international standards organization for the World Wide Web (abbreviated WWW or W3).Founded and headed by Tim Berners-Lee,[2] the consortium is made up of member organizations which maintain full-time staff for the purpose of working together in the development of standards for the World Wide Web. As of 8 September 2009, the World Wide Web Consortium (W3C) has 356 members.[1] W3C also engages in education and outreach, develops software and serves as an open forum for discussion about the Web.

enXHTML ελXHTML


Επεκταμένη HTML (Extensible HTML). Ουσιαστικά είναι το ίδιο με την HTML, αλλά συμμορφώνεται με την XML σύνταξη. Τα XHTML και HTML έγγραφα δείχνουν πολύ παρόμοια με την πρώτη ματιά, αλλά ένα XHTML έγγραφο μπορεί να αναλυθεί από έναν XML επεξεργαστή, όχι μόνο από ένα πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων (browser).

Extensible HTML. Essentially the same as HTML, but it conforms to XML syntax. XHTML and HTML documents look very similar at first glance, but an XHTML document can be parsed by an XML processor, not just a web browser.

enXML ελXML


Για να το πούμε πολύ απλά, η XML είναι ένας τρόπος σήμανσης όλου του κειμένου ενός εγγράφου έτσι ώστε να μπορεί να μορφοποιηθεί και να μετασχηματιστεί αξιόπιστα από ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Τα αρχικά της προέρχονται από τις λέξεις eXtensible Markup Language. Ακριβώς όπως και σε μια προφορική γλώσσα, χρησιμοποιούμε τον όρο για να αναφερθούμε σε ολόκληρη τη γλώσσα, καθώς επίσης και σε παραδείγματά της. Έτσι λέμε ότι κάτι είναι "σε XML" ή εναλλακτικά "αυτό είναι XML". Η ίδια η XML δεν είναι ιδιόκτητη, αλλά συντηρείται από ένα οργανισμό προτύπων και χρησιμοποιείται σε ανταλλαγές δεδομένων.

Very simply put, XML is a way of marking up all the text in a document so that it can be styled and transformed reliably by a computer program. It stands for eXtensible Markup Language. Just as with a spoken language, we use the term to refer to the whole language itself, as well as samples. So we say something is "in XML" or "that's XML" interchangeably. XML itself is not proprietary, is maintained by a standards organization, and is used in wide variety of data interchange.