Στον τομέα αυτό μπορείτε να συνδεθείτε με τις κυριότερες ιστοσελίδες για το ψηφιακό βιβλίο στην Ελλάδα, να πλοηγηθείτε και να ενημερωθείτε, με άμεσο τρόπο, για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Ψηφιακες βιβλιοθηκες ανοιχτης προσβασης


Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Ψηφιακή βιβλιοθήκη επιστήμης και τεχνολογίας
Εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών
"Ήλιος"δικτυακό αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Ελληνικός Θησαυρός Ιστορίας και Πολιτισμού "Πανδέκτης"

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βιβλιοθήκη
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

Εθνική Βιβλιοθήκη
Ψηφιακή συλλογή εφημερίδων
Ψηφιακή συλλογή πανεπιστημιακών επετηρίδων
Ψηφιακή συλλογή χειρογράφων και ομοιοτύπων

Βιβλιοθήκη της Βουλής
Ψηφιακή συλλογή εφημερίδων

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Ψηφιοποιημένα λογοτεχνικά περιοδικά

Γενικά Αρχεία του Κράτους
Ψηφιακές συλλογές αρχείων

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο - ΕΛΙΑ
Ψηφιακές συλλογές φωτογραφικών τεκμηρίων, εφημερίδων και περιοδικών

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Ψηφιακό αποθετήριο Μέδουσα

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς
Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Δημόσιες Βιβλιοθήκες
Ψηφιοποίηση υλικού δημοσίων βιβλιοθηκών